Fèlix Galindo Allué Segueix

https://www.flx.cat/

Sóc el Fèlix! 42!

Fèlix

Articles de Fèlix Galindo Allué

Arguments i modificadors en shell-scripts

Recull de bones pràctiques en la construcció de shell-scripts amb uns exemples d’ús on es volen arguments, modificadors amb i sense arguments, així com variants de modificadors amb no...

Linux, 01/Abr/2021

Bucles en un sed

Experiència interessant amb sed on descobreixo que els bucles són permesos!

Linux, 04/Des/2013

Guia ràpida de Git

Git és una aplicació extraordinària per mantenir el control de versions d’un projecte de desenvolupament. Permet tant el control de versions local com remot, permetent de pas el treba...

desenvolupament, 11/Nov/2013

Liquid-LaTeX Jekyll Plugin

I’ve just finished my second Jekyll plugin: the jekyll-liquid-latex-plugin. This plugin for the Jekyll blogging software extends the rendering system allowing you to render \(\LaTeX\)...

jekyll, 10/Nov/2013

Liquid-Lipsum Jekyll Plugin

I’ve just finished my first Jekyll plugin: the jekyll-liquid-lipsum-plugin. This Jekyll plugin inserts random text inside your posts, in order to test how the a long text will appear....

jekyll, 09/Nov/2013

XND, BaseX i Java

Darrera part del curs Curs BBDD i Java centrada en la connexió de Java amb un sistema de bases de dades natives XND. En concret, s’estudiarà la connexió BaseX - Java a través de difer...

bases-de-dades, 03/Jul/2013

XND - XPath i XQuery

Penúltima part del curs Curs BBDD i Java centrada en la construcció de consultes mitjançant XPath/XQuery.

bases-de-dades, 03/Jul/2013

OODBMS amb db4o i Java

Setena part del curs Curs BBDD i Java centrada la programació d’aplicacions que utilitzin una base de dades orientada a objectes com db4o per a poder emmagatzemar objectes directament...

bases-de-dades, 02/Jul/2013

Hibernate i JPA

Sisena part del curs Curs BBDD i Java centrada en la millora de les tècniques presentades en el punt anterior. En concret s’estudia el component de Java de persistència JPA i com pode...

bases-de-dades, 01/Jul/2013

Hibernate i el mapatge objecte-relacional

Cinquena part del curs Curs BBDD i Java on s’analitzarà com realitzar mapatge objecte-relacional entre objectes d’un llenguatge orientat a objectes d’alt nivell (Java) amb bases de da...

bases-de-dades, 01/Jul/2013

XML i Java amb StaX i JAXB

Quarta part del curs Curs BBDD i Java centrada en el mapatge d’arxius XML amb objectes de Java. Aquesta tècnica minimitza la separació entre el magatzem de dades i el llenguatge d’alt...

bases-de-dades, 29/Jun/2013

ORDBMS amb Oracle

Tercera part del curs Curs BBDD i Java centrada en l’anàlisi de la programació de bases de dades objecte-relacionals amb Oracle.

bases-de-dades, 29/Jun/2013

JDBC amb SQL

Segona part del curs Curs BBDD i Java centrada en la connexió d’un llenguatge d’alt nivell com Java amb un motor de bases de dades a través de connectors JDBC per a l’extracció i inse...

bases-de-dades, 29/Jun/2013

Tipus de bases de dades - discusió i ús

Primera part del curs Curs BBDD i Java on analitzem les diferents formes d’emmagatzemar dades i com fer-les disponible per als programes que desenvolupem amb llenguatges d’alt nivell.

bases-de-dades, 29/Jun/2013

Curs BBDD i Java

Pàgina principal del curs Curs BBDD i Java que vaig impartir a professors del centre d’estudis Stucom en el marc de formació interna del professorat. L’objectiu d’aquest curs és adqu...

bases-de-dades, 10/Mai/2013

Creating a new Grub2 background image (menu only) in Ubuntu >11.10

This little post explains how to configure a background image to the Grub boot menu used in many Linux distributions.

Linux, 22/Abr/2013

Oracle SQL és fàcil!

Oracle SQL és fàcil!Manual i exemples d'Oracle SQL per a Oracle 10g/11gISBN: 978-84-615-9841-0Publicat: Juliol del 2012 Veure índex | Més informació...

Llibres, 19/Jul/2012

Format Intel HEX

En aquest article es parla sobre el format Intel Hex, que és l’utilitzat pels compiladors i assembladors que treballen sobre dispositius de memòria (inclosa la memòria Flash dels PIC,...

Electrònica, 17/Nov/2010

Elements de sortida electrònics (I)

En aquest article es tracten els diferents elements disponibles per a realitzar la sortida de dades en un circuit electrònic. En concret s’estudien els LEDs (amb i sense transistor), ...

Electrònica, 22/Oct/2010