flx.cat

Aquest és el lloc de Fèlix Galindo Allué, on trobaràs informació diversa que he anat recopilant i/o investigant sobre diferents aspectes del desenvolupament d’aplicacions, l’administració de sistemes o electrònica digital…

Últims posts

> Bucles en un sed
> Guia ràpida de Git
> Liquid-LaTeX Jekyll Plugin
> Liquid-Lipsum Jekyll Plugin
> XND - XPath i XQuery
> XND, BaseX i Java

Llibres

> Oracle SQL és fàcil!