Arguments i modificadors en shell-scripts

Recull de bones pràctiques en la construcció de shell-scripts amb uns exemples d’ús on es volen arguments, modificadors amb i sense a...

Linux,

01/Abr/2021

Bucles en un sed

Experiència interessant amb sed on descobreixo que els bucles són permesos!

Linux, 04/Dec/2013

Més articles

Arguments i modificadors en shell-scripts

Recull de bones pràctiques en la construcció de shell-scripts amb uns exemples d’ús on es volen arguments, modificadors amb i sense arguments, així com variants de modificadors amb no...

Linux, 01/Abr/2021

Bucles en un sed

Experiència interessant amb sed on descobreixo que els bucles són permesos!

Linux, 04/Des/2013

Guia ràpida de Git

Git és una aplicació extraordinària per mantenir el control de versions d’un projecte de desenvolupament. Permet tant el control de versions local com remot, permetent de pas el treba...

desenvolupament, 11/Nov/2013

Liquid-LaTeX Jekyll Plugin

I’ve just finished my second Jekyll plugin: the jekyll-liquid-latex-plugin. This plugin for the Jekyll blogging software extends the rendering system allowing you to render \(\LaTeX\)...

jekyll, 10/Nov/2013

Liquid-Lipsum Jekyll Plugin

I’ve just finished my first Jekyll plugin: the jekyll-liquid-lipsum-plugin. This Jekyll plugin inserts random text inside your posts, in order to test how the a long text will appear....

jekyll, 09/Nov/2013

XND, BaseX i Java

Darrera part del curs Curs BBDD i Java centrada en la connexió de Java amb un sistema de bases de dades natives XND. En concret, s’estudiarà la connexió BaseX - Java a través de difer...

bases-de-dades, 03/Jul/2013

XND - XPath i XQuery

Penúltima part del curs Curs BBDD i Java centrada en la construcció de consultes mitjançant XPath/XQuery.

bases-de-dades, 03/Jul/2013

OODBMS amb db4o i Java

Setena part del curs Curs BBDD i Java centrada la programació d’aplicacions que utilitzin una base de dades orientada a objectes com db4o per a poder emmagatzemar objectes directament...

bases-de-dades, 02/Jul/2013

Hibernate i JPA

Sisena part del curs Curs BBDD i Java centrada en la millora de les tècniques presentades en el punt anterior. En concret s’estudia el component de Java de persistència JPA i com pode...

bases-de-dades, 01/Jul/2013

Hibernate i el mapatge objecte-relacional

Cinquena part del curs Curs BBDD i Java on s’analitzarà com realitzar mapatge objecte-relacional entre objectes d’un llenguatge orientat a objectes d’alt nivell (Java) amb bases de da...

bases-de-dades, 01/Jul/2013