Etiqueta microcontrolador

Format Intel HEX

En aquest article es parla sobre el format Intel Hex, que és l’utilitzat pels compiladors i assembladors que treballen sobre dispositius de memòria (inclosa la memòria Flash dels PIC, per exemple).

Llegir més...

Elements de sortida electrònics (I)

En aquest article es tracten els diferents elements disponibles per a realitzar la sortida de dades en un circuit electrònic. En concret s’estudien els LEDs (amb i sense transistor), el relé, i multitud d’elements LED en diferents estructures, com barra de LEDs, multiplexació de LEDs, displays, grups de displays, fins arribar a les pantalles LCD alfanumèriques.

Llegir més...