Etiqueta charlieplexing

Elements de sortida electrònics (I)

En aquest article es tracten els diferents elements disponibles per a realitzar la sortida de dades en un circuit electrònic. En concret s’estudien els LEDs (amb i sense transistor), el relé, i multitud d’elements LED en diferents estructures, com barra de LEDs, multiplexació de LEDs, displays, grups de displays, fins arribar a les pantalles LCD alfanumèriques.

Llegir més...