Registrat en SafeCreative:

Tots els drets reservats
ISBN: 978-84-615-9841-0
Oracle SQL és fàcil!
Manual i exemples d'Oracle SQL per a Oracle 10g/11g
Publicat: Juliol del 2012

Aquest libre permet al lector iniciar-se en l'ús de les bases de dades Oracle mitjançant el llenguatge SQL. No s'assumeix cap coneixement previ, tret de nocions generals bàsiques sobre els sistemes operatius.

El llibre cobreix des de les consultes més senzilles fins a objectes complexos com vistes i índexs, passant per subconsultes, unions entre taules, funcions d'agrupació, manipulació de les dades, definició de taules i restriccions, entre d'altres.

 • Índex i
 • Prefaci xii
 • 1 SQL i l’accés a la informació 1
 • 2 Filtrat i ordenació de les dades 37
 • 3 Funcions d’una sola fila 57
 • 4 Consultes amb més d’una taula 115
 • 5 Agrupació, funcions de grup i estadístiques 161
 • 6 Subconsultes 189
 • 7 Personalització de l’entorn SQL*Plus 211
 • 8 Manipulació de les dades 267
 • 9 Definició i gestió de taules 299
 • 10 Restriccions 339
 • 11 Vistes 377
 • 12 Altres objectes de base de dades 399
 • Apèndixs 423
 • A Bases de dades utilitzades 423
 • B Resum de funcions SQL 431
 • C Solucions als exercicis d’autoavaluació 441
 • Bibliografia 477
Pot descarregar els arxius de base de dades associats al llibre amb l'arxiu ZIP següent: oracle-sql-es-facil-arxius.zip
Encara no s'ha detectat cap errada important...