Categoria desenvolupament

Guia ràpida de Git

Git és una aplicació extraordinària per mantenir el control de versions d’un projecte de desenvolupament. Permet tant el control de versions local com remot, permetent de pas el treball col·laboratiu entre diferents programadors en un mateix projecte. En aquest post intento resumir les funcionalitats bàsiques de Git a través d’uns exemples clars i entenidors dels diferents casos d’ús més habituals.

Llegir més...