Arxiu per a Novembre 2013

Guia ràpida de Git

Git és una aplicació extraordinària per mantenir el control de versions d’un projecte de desenvolupament. Permet tant el control de versions local com remot, permetent de pas el treball col·laboratiu entre diferents programadors en un mateix projecte. En aquest post intento resumir les funcionalitats bàsiques de Git a través d’uns exemples clars i entenidors dels diferents casos d’ús més habituals.

Llegir més...

Liquid-LaTeX Jekyll Plugin

I’ve just finished my second Jekyll plugin: the jekyll-liquid-latex-plugin. This plugin for the Jekyll blogging software extends the rendering system allowing you to render LaTeX pieces of code inside your post. The result will be an image placed instead of the block of LaTeX code, so you don’t need to access any other software tool to compile LaTeX inside your posts.

Llegir més...

Liquid-Lipsum Jekyll Plugin

I’ve just finished my first Jekyll plugin: the jekyll-liquid-lipsum-plugin. This Jekyll plugin inserts random text inside your posts, in order to test how the a long text will appear. It’s specially useful playing with the CSS of your site.

Llegir més...